LUX
ENAMEL
Parlak, örtücü ve elastikiyeti çok iyi olan ve alkid esaslı son kat parlak boyadır. Organik esaslı olup,
dış hava şartlarına çok dayanıklıdır.
İS YOK
Parlak, örtücü ve elastikiyeti çok iyi olan ve alkid esaslı son kat parlak boyadır. Organik esaslı olup,
dış hava şartlarına çok dayanıklıdır.
İZOTİP
(Ayrıntılı Bilgi)
İS-YOK Boya, beyaz renkte,
alkid esaslı, sentetik is boyasıdır,
Alkit bağlayıcı esaslı antikorozif  boyadır.
ASTAR
Alkid esaslı, sentetik astar boyadır.
ANTİPAS
Alkid reçine esaslı sentetik bir astar boyadır.
Çinkokromat, Çinkofosfat ve demiroksit ihtiva etmekte olup, pasa karşı (antikrozif) etkisi yüksektir.