İZOCOP
YOL ÇİZGİ
Klor - kauçuk reçine esaslı, tiksotropik özellikte
kalın (high-build)  tatbik edilen çizgi boyasıdır.
Çatlamaz, sentetik boya ile uyum sağlar.
(Ayrıntılı Bilgi)