İZOLAN
İZOKES
katran asfalt ve solvent içermeyen, boyanabilen,
güneş ışınlarına dayanıklı uzun ömürlü bir izolasyon maddesidir.
Türk Standartlarına uygun imal edilmektedir.
TENİSKORT
Özel kimyevi maddeler ihtiva eden sıvı bir tecrid maddesidir.
İZO TUT
(Ayrıntılı Bilgi)
Aşınma ve darbe mukavemeti çok yüksek özel tip
akrilik reçineden imal edilmiş su bazlı bir zemin boyadır.
kopolimer polivinil stiren akrilat bazlı tutkaldır.